歡迎光臨 下書網 收藏本站(或按Ctrl+D鍵)
手機看小說:m.shutxt.com
當前位置:下書網 > 全部作家 > 民國作家 > 梁啟超作品及代表作推薦

梁啟超

2e2eb9389b504fc2881aa400e2dde71190ef6d69.jpg梁啟超(1873年2月23日—1929年1月19日),字卓如,一字任甫,號任公,又號飲冰室主人、飲冰子、哀時客、中國之新民、自由齋主人。清朝光緒年間舉人,中國近代思想家、政治家、教育家、史學家、文學家。戊戌變法(百日維新)領袖之一、中國近代維新派、新法家代表人物。  幼年時從師學習,八歲學為文,九歲能綴千言,17歲中舉。后從師于康有為,成為資產階級改良派的宣傳家。維新變法前,與康有為一起聯合各省舉人發動“公車上書”運動,此后先后領導北京和上海的強學會,又與黃遵憲一起辦《時務報》,任長沙時務學堂的主講,并著《變法通議》為變法做宣傳。 

戊戌變法失敗后,與康有為一起流亡日本,政治思想上逐漸走向保守,但是他是近代文學革命運動的理論倡導者。逃亡日本后,梁啟超在《飲冰室合集》、《夏威夷游記》中繼續推廣“詩界革命”,批判了以往那種詩中運用新名詞以表新意的做法。  在海外推動君主立憲。辛亥革命之后一度入袁世凱政府,擔任司法總長;之后對袁世凱稱帝、張勛復辟等嚴詞抨擊,并加入段祺瑞政府。他倡導新文化運動,支持五四運動。其著作合編為《飲冰室合集》。

梁啟超積極參與、鼓動的“詩界革命”和“小說革命”,也不僅僅是文學史上關于文學體裁和作品風格的爭論,他在《論小說與群治之關系》一文中明確指出:“欲新一國之民,不可不先新一國之小說”。“今日欲改良群治,必自小說界革命始;欲新民,必自新小說始”。  可見其在文學領域所進行的“革命”,是與他的政治改良相輔相成的。

梁啟超的文章風格,世稱“新文體”。這種帶有“策士文學”風格的“新文體”,成為五四以前最受歡迎、模仿者最多的文體,而且至今仍然值得學習和研究。梁啟超寫于光緒三十一年(1905年)的《俄羅斯革命之影響》,文章以簡短急促的文字開篇,如山石崩裂。

在書法藝術方面,梁啟超早年研習歐陽詢,后從學于康有為,宗漢魏六朝碑刻。 

 

李鴻章傳

簡介:李鴻章傳從李鴻章的早年落拓,寫到他參加鎮壓太平軍、甲午海戰,創辦洋務運動,周旋于世界外交舞臺直至死去的一生。李鴻章從鎮壓太平天國發跡,隨后創辦洋務運動讓他的聲望達到頂點。但在甲午海戰中,他苦心經營的海陸軍全軍覆沒。而當時日本各國已經開化,民眾在世界眼光和參政熱情上已經大大領先,可滿清政府仍然禁錮民智民力,失敗也在所難免了。洋務運動的失敗宣告了李鴻章創辦的“官督商辦”的官僚資本主義也必然失敗的命運。因為官僚既不懂工商業的技術和管理,反而把它當作漁利的工具,這使得企業沒有效率,壓制了民族工商業的發展,限制了他們的參與熱情,窒

王安石傳

簡介: 作為千年不遇的杰出人士,生前卻被世人責難,死后數代都不能洗刷罵名,在西方有英國之克倫威爾,在中國則有宋代王安石。干百年來,王安石被罵作集一切亂臣賊子之大成的元兇。其實,他是數千年中華文明史上少見的完人。其德量汪然若干頃之陂,其氣節岳然若萬仞之壁,其學術集九流之粹,其文章起八代之衰,其所設施之事功,適應于時代之要求而救其弊,其良法美意,往往傳諸今日莫之能廢。   梁啟超是中國現代傳記文學的先行者。本書是代表其立憲理想的現代傳記經典。鉤稽甲乙、衡量是非,還原一個真實的王安石、一段真實的歷史。本書視角獨特、意識創新、論述嚴謹、評

梁啟超文集·講演

簡介:擎一編余數年來所為文,將匯而布之。余曰:惡,惡可! 吾輩之為文,豈其欲藏之名山,俟諸百世之后也,應于時勢,發其胸中所欲言。然時勢逝而不留者也,轉瞬之間,悉為芻狗。況今日天下大局日接日急,如轉巨石于危崖,變異之速,匪翼可喻。今日一年之變,率視前此一世紀猶或過之,故今之為文,只能以被之報章,供一歲數月之道鐸而已,過其時,則以覆瓿焉可也。雖泰西鴻哲之著述,皆當以此法讀之,而況乎末學膚受如鄙人者,偶有論述,不過演師友之口說,拾西哲余唾,寄他人之腦之舌于我筆端而已。而世之君子,或獎借之,謬以廁于作者之林,非直鄙人之慚,抑亦一國之恥也。昔揚子云,每著一篇,悔其少作。若

梁啟超文集·政論

簡介:擎一編余數年來所為文,將匯而布之。余曰:惡,惡可!吾輩之為文,豈其欲藏之名山,俟諸百世之后也,應于時勢,發其胸中所欲言。然時勢逝而不留者也,轉瞬之間,悉為芻狗。況今日天下大局日接日急,如轉巨石于危崖,變異之速,匪翼可喻。今日一年之變,率視前此一世紀猶或過之,故今之為文,只能以被之報章,供一歲數月之道鐸而已,過其時,則以覆瓿焉可也。雖泰西鴻哲之著述,皆當以此法讀之,而況乎末學膚受如鄙人者,偶有論述,不過演師友之口說,拾西哲余唾,寄他人之腦之舌于我筆端而已。而世之君子,或獎借之,謬以廁于作者之林,非直鄙人之慚,抑亦一國之恥也。昔揚子云,每著一篇,悔其少作。若鄙

梁啟超文集·戊戌六君子傳

簡介:擎一編余數年來所為文,將匯而布之。余曰:惡,惡可! 吾輩之為文,豈其欲藏之名山,俟諸百世之后也,應于時勢,發其胸中所欲言。然時勢逝而不留者也,轉瞬之間,悉為芻狗。況今日天下大局日接日急,如轉巨石于危崖,變異之速,匪翼可喻。今日一年之變,率視前此一世紀猶或過之,故今之為文,只能以被之報章,供一歲數月之道鐸而已,過其時,則以覆瓿焉可也。雖泰西鴻哲之著述,皆當以此法讀之,而況乎末學膚受如鄙人者,偶有論述,不過演師友之口說,拾西哲余唾,寄他人之腦之舌于我筆端而已。而世之君子,或獎借之,謬以廁于作者之林,非直鄙人之慚,抑亦一國之恥也。昔揚子云,每著一篇,悔其少作。若

梁啟超文集·書信

簡介:擎一編余數年來所為文,將匯而布之。余曰:惡,惡可!吾輩之為文,豈其欲藏之名山,俟諸百世之后也,應于時勢,發其胸中所欲言。然時勢逝而不留者也,轉瞬之間,悉為芻狗。況今日天下大局日接日急,如轉巨石于危崖,變異之速,匪翼可喻。今日一年之變,率視前此一世紀猶或過之,故今之為文,只能以被之報章,供一歲數月之道鐸而已,過其時,則以覆瓿焉可也。雖泰西鴻哲之著述,皆當以此法讀之,而況乎末學膚受如鄙人者,偶有論述,不過演師友之口說,拾西哲余唾,寄他人之腦之舌于我筆端而已。而世之君子,或獎借之,謬以廁于作者之林,非直鄙人之慚,抑亦一國之恥也。昔揚子云,每著一篇,悔其少作。若鄙

梁啟超文集·隨感

簡介:擎一編余數年來所為文,將匯而布之。余曰:惡,惡可!吾輩之為文,豈其欲藏之名山,俟諸百世之后也,應于時勢,發其胸中所欲言。然時勢逝而不留者也,轉瞬之間,悉為芻狗。況今日天下大局日接日急,如轉巨石于危崖,變異之速,匪翼可喻。今日一年之變,率視前此一世紀猶或過之,故今之為文,只能以被之報章,供一歲數月之道鐸而已,過其時,則以覆瓿焉可也。雖泰西鴻哲之著述,皆當以此法讀之,而況乎末學膚受如鄙人者,偶有論述,不過演師友之口說,拾西哲余唾,寄他人之腦之舌于我筆端而已。而世之君子,或獎借之,謬以廁于作者之林,非直鄙人之慚,抑亦一國之恥也。昔揚子云,每著一篇,悔其少作。若鄙

pc蛋蛋有bug吗